Dokončení další etapy zátěžových testů českých jaderných elektráren

Dokončili jsme další etapu zátěžových testů našich jaderných elektráren

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) předal 30. 12. 2011 do Bruselu Národní zprávu o výsledcích zátěžových testů českých jaderných elektráren. Zátěžové testy byly provedeny jako součást reakce na jadernou havárii v japonské jaderné elektrárně Fukušima. 

 

Hodnocení bezpečnostních rezerv a odolnosti českých jaderných elektráren vůči extrémním událostem provedl státní dozor (SÚJB). Podkladem byly Zprávy o zátěžových testech jaderných elektráren Temelín a Dukovany, které zpracoval provozovatel českých jaderných elektráren společnost ČEZ a.s..

Základním cílem zátěžových testů je pomoci nalézt odpovědi na následující otázky:

  • Nemůže být bezpečnost našich jaderných elektráren ovlivněna chybami v projektu či umístění, které dosud zůstaly nepovšimnuty? 
  • Jsou dostatečně odolné vůči extrémním přírodním událostem (zemětřesení, záplavy…), a to i takovým, které se za dobu provádění záznamů na našem území nevyskytly, ale teoreticky se vyskytnout můžou?
  • Jaké jsou jejich rezervy do maximální myslitelné havárie (ztrátě všech bezpečnostních funkcí) vynucené i kombinacemi nepříznivých událostí?
  • Existují rozumně aplikovatelná opatření (technická a organizační) pro zvýšení těchto rezerv bezpečnosti vůči maximální myslitelné havárii?

Výsledky zátěžových testů potvrdily existenci bezpečnostních a časových rezerv a vysokou odolnost obou jaderných elektráren proti extrémním vnějším vlivům. Zejména ve vztahu k seismickému riziku se potvrdila správnost dříve přijatých rozhodnutí k implementaci opatření k zodolnění původních projektů elektráren. Na žádné elektrárně nebyl nalezen stav, který je nutné bez prodlení řešit. Obě elektrárny jsou schopny bezpečně zvládnout i vysoce nepravděpodobné extrémní havarijní stavy, aniž by došlo k ohrožení jejího okolí.
Přes výše uvedené konstatování zátěžové testy identifikovaly organizační a technické možnosti dalšího zlepšení odolnosti obou elektráren vůči extrémním vnějším vlivům. Tato potenciální opatření budou předmětem dalších analýz z hlediska efektivnosti. Opatření technického rázu dotýkající se úprav stávajících projektů elektráren budou dál podrobena studiím realizovatelnosti včetně návrhů konkrétních projektových změn, které budou muset být před jejich realizací schváleny SÚJB.
Výsledky zátěžových testů popsané v Národní zprávě budou v následujících týdnech přezkoumány oponentními mezinárodními skupinami. Výsledky tohoto přezkoumání budou rovněž zveřejněny na stránkách SÚJB.