1. blok ETE je plánovaně odstaven do pravidelné generální opravy spojené s výměnou paliva. Všechny ostatní bloky obou elektráren pracují stabilně s požadovaným výkonem bez nepřípustných odchylek od platných limitů a podmínek.