Vydaná rozhodnutí SÚJB

Formulář slouží k dohledání rozhodnutí SÚJB vydaných po 1.7.2002 na základě zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zobrazené údaje mají pouze informativní charakter.

Nezadáte-li žádné parametry a jsou-li zašktrnuty všechny skupiny rozhodnutí, zobrazí se všechna dostupná data. Jednotlivé skupiny rozhodnutí 1 - 5 nejsou výlučné, jedno rozhodnutí může být současně ve více skupinách (obsahuje-li např. rozhodnutí více výroků spadajících do různých skupin rozhodnutí).
Zadáním libovolných parametrů pro vydané rozhodnutí nebo subjekt, jemuž bylo rozhodnutí vydáno, je výběr zúžen pouze na data odpovídající zadání.

U textových polí (název, ulice, obec a část obce) se uplatňuje tzn. fulltextové vyhledávání. To umožňuje vyhledávat podle částí (začátků) slov v zadaném výraze. Při tom nezáleží na velikosti pímen ani na pořadí, v jakém jsou slova v dotaze zadána - aby záznam vyhověl dotazu, stačí, pokud bude obsahovat všechna slova ze zadání dotazu. Např. dotazu na název subjektu ústav mikrobio bude odpovídat subjekt jmenující se Mikrobiologický ústav AV ČR.
Je-li místo porovnávání počátku slova potřeba vyhledávat podle celého slova nebo fráze, uzavře se hledaný výraz (slovo nebo několik slov tvořících frázi) do uvozovek.
Vyhledávání v textových polích ignoruje veškerý vstup s výjimkou alfanumerických znaků (písmena a číslice) a několika speciálních řídicích znaků. Kromě uvozovek se jedná o následující:
¦ Je-li tento operátor vložen mezi dvě slova, hledá se takový záznam, který obsahuje alespoň jedno z těchto slov
~ Tento operátor se vkládá před slovo, které se v hledaném záznamu nesmí vyskytovat
; Tento operátor se vkládá mezi dvě slova, která se v hledaném výrazu musí vyskytovat vedle sebe. Při tom nezáleží na jejich pořadí v textu
( a ) Pro zadání složitějších výrazů lze použít závorky, které fungují stejně, jako v matematice: výraz v závorce se vyhodnocuje dříve, než výraz před závorkou
Numerické položky (Evidenční číslo. IČ) zapisujte zleva, datumy uvádějte ve tvaru DD.MM.RRRR, kde DD je den (1 - 31), MM je měsíc (1 - 12) a RRRR je rok (např. 1.5.2004), PSČ uvádějte bez mezery (např. 12000).

  • Vyhledávání spustíte volbou Spustit dotaz. Data jsou porovnána se zadanými parametry a vybrané údaje jsou zobrazeny na stránce Subjekty a vydaná rozhodnutí.
  • Volba Nový dotaz vymaže všechny zadané parametry, zaškrtne všechny skupiny rozhodnutí a formulář Vydaná rozhodnutí SÚJB je tak připraven pro zadání dalšího dotazu.