Registranti

Formulář slouží k dohledání registrací SÚJB vydaných po 1.1.2017 na základě zákona č. 263/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zobrazené údaje mají pouze informativní charakter.

Nezadáte-li žádné parametry a jsou-li zašktrnuty obě klasifikace registrací, zobrazí se všechna dostupná data. Jednotlivé klasifikace registrací nejsou výlučné, jedena registrace může být klasifikovám oběmi klasifikacemi.
Zadáním libovolných parametrů subjektu, nebo registrace je výběr zúžen pouze na data odpovídající zadání.

U textových polí (název, ulice, obec a část obce) se uplatňuje tzn. fulltextové vyhledávání. To umožňuje vyhledávat podle částí (začátků) slov v zadaném výraze. Při tom nezáleží na velikosti pímen ani na pořadí, v jakém jsou slova v dotaze zadána - aby záznam vyhověl dotazu, stačí, pokud bude obsahovat všechna slova ze zadání dotazu. Např. dotazu na název subjektu ústav mikrobio bude odpovídat subjekt jmenující se Mikrobiologický ústav AV ČR.
Je-li místo porovnávání počátku slova potřeba vyhledávat podle celého slova nebo fráze, uzavře se hledaný výraz (slovo nebo několik slov tvořících frázi) do uvozovek.
Vyhledávání v textových polích ignoruje veškerý vstup s výjimkou alfanumerických znaků (písmena a číslice) a několika speciálních řídicích znaků. Kromě uvozovek se jedná o následující:
¦ Je-li tento operátor vložen mezi dvě slova, hledá se takový záznam, který obsahuje alespoň jedno z těchto slov
~ Tento operátor se vkládá před slovo, které se v hledaném záznamu nesmí vyskytovat
; Tento operátor se vkládá mezi dvě slova, která se v hledaném výrazu musí vyskytovat vedle sebe. Při tom nezáleží na jejich pořadí v textu
( a ) Pro zadání složitějších výrazů lze použít závorky, které fungují stejně, jako v matematice: výraz v závorce se vyhodnocuje dříve, než výraz před závorkou
Numerické položky (Evidenční číslo. IČ) zapisujte zleva, datumy uvádějte ve tvaru DD.MM.RRRR, kde DD je den (1 - 31), MM je měsíc (1 - 12) a RRRR je rok (např. 1.5.2004), PSČ uvádějte bez mezery (např. 12000).

  • Vyhledávání spustíte volbou Spustit dotaz. Data jsou porovnána se zadanými parametry a vybrané údaje jsou zobrazeny na stránce Seznam registrantů.
  • Volba Nový dotaz vymaže všechny zadané parametry a formulář Registranti je tak připraven pro zadání dalšího dotazu.