Subjekty a vydaná rozhodnutí

Tabulka obsahuje údaje o evidovaných subjektech a o počtu rozhodnutí, která jim byla vydána.
Zobrazená data odpovídají parametrům zadaným do formuláře Vydaná rozhodnutí SÚJB.
V hlavičce tabulky jsou uvedeny zadané parametry vyhledávání (čísla zvolených skupin rozhodnutí, resp. specifikace subjektu).

V tabulce je možné třídit údaje vzestupně či sestupně podle údajů ve sloupcích Evid. číslo, a Název poklepem na nadpis příslušného sloupce.