Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: RTG a CT v těhotenství 30.06.2016 17:12:12
Dobrý den,

dle utz bylo datum početí zatím odhadnuto na 11.5.2016. V červnu (5.6.2016) se mi přihodil velký pád na horách a v nemocnici jsem byla vystavena CT lebky, břicha, trupu, krku s kontrastní látkou. Pravděpodobně i rtg minimálně jedné končetiny. Můžete mi prosím říci, jak velké je ohrožení plodu a hlavně, lze případné (jakékoliv) vady včas zjistit?

Mnohokrát děkuji

Jana
(Vložil(a): Jana S.)
Dobrý den,

uvedená rentgenová vyšetření byla indikovaná potřebou zjistit závažnost možných poranění.
K ohrožení vývoje plodu může teoreticky dojít až po překročení prahové dávky na dělohu 100 mGy ? do této hodnoty ionizující záření vývoj plodu nedokáže ovlivnit. V naprosté většině rentgenových vyšetření (i několikanásobných) k překročení tohoto prahu nemůže dojít, protože i u CT v oblasti pánve se dávky na dělohu pohybují maximálně do 50 mGy.
Z Vámi popsaných rentgenových vyšetření lze na základě zkušeností usoudit, že hranice 100 mGy dávky na dělohu překročena nebyla. Nicméně Vám pro Vaši jistotu doporučujeme, abyste kontaktovala pracoviště, na němž Vám vyšetření prováděli, aby jejich radiologický fyzik na základě expozičních parametrů a lokalizace všech vyšetření přesně vypočítal celkovou dávku v děloze.
Je třeba, aby to provedl právě radiologický fyzik, protože dávka na dělohu je velmi specifická veličina, kterou CT a rentgenová zařízení nedokážou nijak indikovat. Veličiny, které tato zařízení indikují (jako CTDI, PKL, KAP, mAs, atp.) jsou pouze vstupními parametry, které se při výpočtu dávky na dělohu používají, ale které mívají značně odlišné hodnoty od dávky na dělohu. Výpočet je poměrně složitý a adekvátní vzdělání a softwarové výpočetní prostředky k němu má právě radiologický fyzik. Proto by se mělo při posuzování toho, zda byla prahová hodnota 100 mGy překročena nebo nikoli, vždy u takovýchto vyšetření vycházet z hodnoty, kterou spočítal pro daný případ radiologický fyzik.
A poté by se mělo postupovat podle postupu uvedeného v Národních radiologických standardech pro výpočetní tomografii v kapitole 4.1.4.1 bod 4) c) (na str. 8). Tyto standardy lze najít na stránkách Ministerstva zdravotnictví ve Věstníku č. 2/2016: http://www.mzcr.cz/legislativa/dokumenty/vestnik-c2/2016_11347_3442_11.html.
Nicméně Vás pro klid duše znovu upozorňujeme, že je nepravděpodobné, aby vyšetřeními, která jste jmenovala, mohlo dojít k překročení prahové hodnoty 100 mGy v děloze a tudíž k jakémukoli negativnímu ovlivnění vývoje plodu nebo těhotenství v důsledku těchto rentgenových vyšetření.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)