Subjekty s povolením k vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany:
Měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje záření
 


A - stanovení radonového indexu pozemku pro účely podle § 98 zákona č. 263/2016 Sb.
B - měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje záření ve stavbě pro účely podle § 98 a 99 zákona č. 263/2016 Sb.)
E - měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu pro účely podle § 101 zákona č. 263/2016 Sb.
F - měření a hodnocení obsahu radonu ve vodě pro účely podle § 100 zákona č. 263/2016 Sb.
F/RN - měření a hodnocení obsahu dalších přírodních radionuklidů ve vodě pro účely podle § 100 zákona č. 263/2016 Sb.
G - obsahu radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště s možností zvýšeného ozáření podle § 93 odst. 1 písm. b) zákona č. 263/2016 Sb.Všechny kraje

Název Pracovník s oprávněním ZOZ IČ / Datum narození Evidenční číslo DP Telefon A B E F F/RN G Č.j. rozhodnutí o povolení Platnost
ALS Czech Republic, s.r.o.
Na Harfě 339/9
190 00 Praha 9 - Vysočany
Hlavní město Praha
RNDr. Michal Kačenka, Ph.D. E,F,F/RN (neomezeně)
Ing. Tomáš Bouda, CSc., G (neomezeně)
Ing. Radim Kunc, E, F, F/RN (do 28.02.2026)
Ing. Tomáš Bouda, CSc., E, F, F/RN (do 30.11.2025)
Ing. Bc. Iva Vošahlíková, E, F, G (neomezeně)
Ing. Lukáš Gaľa, Ph.D., E, F/RN, G (neomezeně)
27407551 296694 487 828 500     X X X X SÚJB/OPZ/1306/2018
SÚJB/OPZ/20829/2018
neomezeně
POVODÍ VLTAVY, s.p., procoviště: Vodohospodářská laboratoř PV, Praha
Holečkova 3178/8
150 00 Praha 5
Hlavní město Praha
Ing. Tibor Erhardt, G (neomezeně)
Mgr. Michaela Suchanová, G (neomezeně)
Ing. Tibor Erhardt, F, F/RN (neomezeně)
70889953 202100 251 613 453-5
251 611 808
      X X X SÚJB/OPZ/15305/2018 neomezeně
POVODÍ VLTAVY, státní podnik,procoviště: Vodohospodářská laboratoř PVČeské Budějovice
E.Pittery 1
370 00 České Budějovice
Jihočeský kraj
Mgr. Michaela Suchanová, G (neomezeně)
Pavlína Martínková, F, F/RN (neomezeně)
Mgr. Michaela Suchanová (F/RN) (neomezeně)
70889953 202100 387 312 257
386 360 188
      X X X SÚJB/OPZ/15305/2018 neomezeně
Radprobis, s.r.o.
Zámostní 1152/27
710 00 Ostrava

Email: radprobis@radprobis.cz
Moravskoslezský kraj
Ing. Jaromír Sud, E, G (neomezeně)
18047769 686484 608469952     X     X SÚJB/OPZ/19706/2023 neomezeně
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín

Email: sujchbo@sujchbo.cz
Středočeský kraj
Ing. Eliška Fialová, F, F/RN (neomezeně)
Ing. Josef Vošahlík, B, F, F/RN (neomezeně)
Mgr. Petr Otáhal, A,B,F, F/RN (neomezeně)
Ladislav Němeček, F, F/RN (neomezeně)
Ing. Josef Holeček, B (neomezeně)
Mgr. Michaela Kozlovská, G (neomezeně)
Mgr. Daniel Bednář, A (neomezeně)
Jaroslava Buštová, F (neomezeně)
Ing. Hana Sýbková, E (neomezeně)
Ing. Eva Zemanová, F (neomezeně)
70565813 104329 318 600 200
318 600 209
318 622 911
X X X X X X SÚJB/RCHK/1826/2011
SÚJB/OPZ/2256/2019 - neomezeně
31.12.2026
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
Bartoškova 28
140 00 Praha 4

Email: suro@suro.cz, ales.fronka@suro.cz
Hlavní město Praha
Ing. Ivan Hupka, G (neomezeně)
Ing. Lenka Dragounová, Ph.D., E, F, G (neomezeně)
Ing. Ondřej Kořístka, A (neomezeně)
Ing. Radim Možnar, A, B, E, F, F/RN, G (neomezeně)
Ing. Tereza Ježková, E (do 30.04.2025)
Ing. Tereza Svobodová, E (do 30.04.2026)
Mgr. Michaela Slavíčková, A (neomezeně)
Mgr. Aleš Froňka, Ph.D., A,B, (neomezeně)
Ing. Petra Vyleťalová, B, E, F, F/RN (neomezeně)
Ing. Petr Rulík, E, F, F/RN,G (neomezeně)
Ing. Michal Sloboda, E, G (neomezeně)
Ing. Alena Kelnarová, E+G (neomezeně)
Jan Hradecký, A+B (neomezeně)
Ing. Kateřina Navrátilová Rovenská, B,G (neomezeně)
Ing. Ivana Fojtíková, B (neomezeně)
Ing. Tereza Doksanská, G (neomezeně)
Ing. Kamila Johnová, A, F (neomezeně)
Ing. Miluše Bartusková, Ph.D., E, F, F/RN (do 30.09.2025)
Ing. Miluše Bartusková Ph.D., G (neomezeně)
Ing. Matěj Grapa, E, F, F/RN, G (neomezeně)
86652052 622796 241 410 211-213
226 518 194
226 518 171
226 518 173
226 518 245
226 518 120
226 518 231
226 518 232
X X X X X X SÚJB/OPZ/17740/2018 neomezeně
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 156
638 01 Brno
Jihomoravský kraj
Mgr. Jiří Zámečník, G (neomezeně)
Mgr. Jana Švestková, G (neomezeně)
Mgr. Jana Švestková, F, F/RN (neomezeně)
Mgr. Jiří Zámečník, F, F/RN (neomezeně)
49455842 218804 547 212 417
604 273 444

      X X X SÚJB/OPZ/20741/2018 neomezeně
Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.
Hněvkovského 65
617 00 Brno

Email: radionuklidy@vustah.cz
Jihomoravský kraj
Mgr. Aleš Plichta, A, E, G (neomezeně)
26232511 160245 543 521 321
723 964 260

X   X     X SÚJB/OPZ/28175/2023 neomezeně
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Podbabská 2582/30
160 62 Praha 6
Hlavní město Praha
Ing. Barbora Sedlářová, F (neomezeně)
Michal Novák, F (neomezeně)
RNDr. Diana Marešová, Ph.D, F, F/RN (neomezeně)
Bc. Martina Kluganostová, G (neomezeně)
Ing. Barbora Sedlářová, OD Rn, OD PZIZ, G (neomezeně)
Mgr. Aleš Plichta (neomezeně)
00020711 100731 220 197 218
220 197 335
      X X X SÚJB/OPZ/22527/2018 neomezeně