Subjekty s povolením
k pořádání kurzů radiační ochrany:
 


A - subjekty s povolením k odborné přípravě pro vybrané pracovníky
B - subjekty s povolením k další odborné přípravě pro vybrané pracovníky
R - subjekty s povolením k přípravě osoby zajišťující RO registrantaPrávní subjekt telefon, e-mail / kontaktní osoba Činnost Č.j. rozhodnutí o povolení A B R Platnost Aktuální kurzy
ČEZ, a.s.
Duhová 2, 140 00 Praha 4
45274649

ing. Dana Brounková

mobil: 606 722 405

dana.brounkova@cez.cz

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled při poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie, při používání zdrojů na průmyslových pracovištích, při nakládání s radioaktivním odpadem.

Odborná a další odborná příprava pro řízení služby monitorování pracoviště III. nebo IV. kategorie podle § 9 odst. 2 písm. h bod 3 atomového zákona.

A, B: SÚJB/OLO/18783/2019 X X   neomezeně
ČVUT, FJFI
Zikova 4, 160 36 Praha 6
68407700

simona.moznarova@fjfi.cvut.cz

zuzana.augstenova@fjfi.cvut.cz

tomas.urban@fjfi.cvut.cz 

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti v průmyslu, školství nebo výzkumu, na pracovišti s ozařovačem krevních derivátů, při instalaci nebo uvádění do provozu, opravách, servisu ZIZ používaných v průmyslu, školství nebo výzkumu, při výrobě, dovozu, vývozu a distribuci ZIZ, které jsou používány v průmyslu, školství nebo výzkumu, při hodnocení vlastností ZIZ, které jsou používány v průmyslu, školství nebo výzkumu, při nakládání s RAO.

Odborná a další odborná příprava pro řízení a vykonávání hodnocení vlastností ZIZ, které jsou používány v průmyslu, školství nebo výzkumu.

Odborná a další odborná příprava pro řízení vykonávání služby stanovování osobních dávek leteckých posádek.

Odborná příprava pro řízení služby osobní dozimetrie.

A, B: SÚJB/OLO/18322/2021 X X   neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

DEKRA CZ a.s.
Turkova 100/19, 149 00 Praha 4

Ing. M. Rónai

mobil: 725 815 234

matus.ronai@dekra.com

kurzy.cz@dekra.com

https://www.dekrakurzy.cz/kategorie/radiacni-ochrana

 

Odborná a další odborná příprava pro vykonávání soustavného dohledu při lékařském ozáření, používání ZIZ v průmyslu na pracovištích nejvýše II. kategorie a poskytování služeb v KP provozovateli pracovitště IV. kategorie 

 

A, B: SÚJB/OLO/13793/2019 X X   neomezeně

17. - 19.4. 2024 odborná příprava

24. - 26.6. 2024 odborná příprava

23. - 25.10. 2024 odborná příprava

4. - 6.12. 2024 odborná příprava

6.5. 2024 další odborná příprava

10.6. 2024 další odborná příprava

7.10. 2024 další odborná příprava

9.12. 2024 další odborná příprava

DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 5, 709 00 Ostrava
47666439

Darina Šabacká

tel.: 595 620 170, 724 217 370 

d.sabacka@dtocz.cz

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské nebo nelékařské ozáření, na pracovištích v průmyslu, školství nebo výzkumu, včetně pracovišť s ozařovačem krevních derivátů III. kategorie, kromě pracovišť, na němž se vykonávají činnosti související s využíváním radioaktivního nerostu, dále při poskytování služeb v KP provozovateli pracoviště IV. kategorie.

A, B: SÚJB/OLO/5654/2021 X X   neomezeně

odborná příprava:

16.-18. 4. 2024

další odborná příprava:

10.4. 2024

5.6. 2024

dále dle zájmu (on line výuka nebo prezenčně)

FN v Motole
V úvalu 84/1
150 06 Praha 5 - Motol
00064203

Ing. et Ing. Martin Pytloun 

martin.pytloun@fnmotol.cz

mobil: 728 668 503

Další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské ozáření.

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní rentgenová zařízení.

B, R: SÚJB/OLO/30151/2022   X X neomezeně

dle zájmu viz kontakt a podle aktuální potřeby FN Motol

HDT s.r.o.
J. Dietricha 1433/58
370 08 České Budějovice
280 65 425

vach@hdtdental.cz

tel.: 603 443 117

Irena Trbolová tel.: 605 390 210

Ing. S. Štokingerová tel.: 776 722 742  

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovištích, kde se provádí lékařské ozáření

A, B: SÚJB/OEHO/1051/2017 X X   neomezeně

dle zájmu - viz kontakt 

 

 

Ing. Dušan Olejár
Oválová 330/12, 160 00 Praha 6
60453443

ole@olejar.cz

další odborná příprava pro

vykonávání soustavného dohledu při používání generátorů záření v radiodiagnostice a intervenční radiologii na pracovišti nejvýše II. kategorie, při používání ZIZ , které jsou technickými rentgenovými zařízeními, kromě defektoskopických a karotážních na pracovišti nejvýše II. kategorie, při instalaci nebo uvádění do provozu, opravách a servisu ZIZ na pracovišti nejvýše II. kategorie, při hodnocení vlastností ZIZ, které jsou rentgenovými zařízeními, kromě defektoskopických a karotážních a kromě radioterapeutického rtg ozařovače,

pro řízení a vykonávání hodnocení vlastností ZIZ přejímací zkouškou nebo zkouškou dlouhodobé stability skiagrafického, skiaskopického rentgenového zařízení, skiagraficko-skiaskopického zařízení vybaveného DSA, zařízení výpočetní tomografie, mamografického rtg zařízení, zubního intraorálního rtg, 2D zubního OPG, včetně kefalografie, zubního výpočetního tomografu a technického rtg v průmyslu, školství a výzkumu

B: SÚJB/OLO/30245/2021   X   neomezeně

kurzy pořádá jen pro vlastní zaměstnance

Ing. Tomáš Beran
K Loučení 218
373 24 Římov
Okres České Budějovice
4200535

info@every-course.cz

Ing. Tomáš Beran

tel.: 721 293 410

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské ozáření, na pracovišti II. kategorie, kde se používají jednoduché zdroje v průmyslu, školství nebo výzkumu, a při opravách, servisu, instalaci nebo uvádění do provozu generátorů záření

A, B: SÚJB/OLO/3363/2020
X X   neomezeně

přehled kurzů: www.every-course.cz

IPVZ
Ruská 85, 100 05 Praha 10
00023841

ivana.horakova@suro.cz

vavrova@ipvz.cz 

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské ozáření nebo nelékařské ozáření, a soustavný dohled pro hodnocení vlastností ZIZ používaných pro LO

A, B: SUJB/OLO/7950/2021 X X   neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

M.G.P. spol. s r.o.
Kvítková 1575
763 15 Zlín
42340586
tel.: 577 212 140
Ing. Z. Pašková, tel.: 606 60 32 81, zuzana.paskova@mgp.cz

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled.

Odborná a další odborná příprava pro vykonávání služeb osobní dozimetrie umělých ZIZ a monitorování pracoviště III. a IV. kategorie podle § 9 odst. 2 písm. h) bod 3 AZ.

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta.

A, B, R: SÚJB/OEHO/194/2017 X X X neomezeně

pravidelně dle zájmu - viz kontakt

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná, Milín
70565813

svehlova@sujchbo.cz

 

Odborná příprava a další odborná příprava pro soustavný dohled při nakládání s produkty hornické činnosti, při používání ZIZ na pracovišti III. kategorie, kde se vykonávají činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu, při používání, instalaci, opravách a servisu ZIZ na pracovišti III. kategorie a při provozování uznaného skladu.

Další odborná příprava pro řízení vykonávání služeb monitorování pracoviště III. a IV. kategorie, odvalu a odkaliště, stanovování osobních dávek pro pracovníky s možných se zvýšením ozáření z radonu a přírodního ZIZ, měření a hodnocení ozáření z přírodního ZIZ ve stavbě.

A, B: SÚJB/OLO/18476/2021 X X   neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

SÚRO, v.v.i.
Bartoškova 28, 140 00 Praha 4
86652052

prihlasky@radiacniochrana.cz

Bc. Lucie Řicanková

tel. 770 158 694

Odborná a další odborná příprava pro:

-vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany při činnostech v rámci plánovaných expozičních situací, které vyžadují povolení dle § 9 odst. 2 písm. f) zákona, kromě používání zdrojů ionizujícího záření na pracovišti III. kategorie, na němž se vykonávají činnosti související se získáním radioaktivního nerostu,

-řízení a vykonávání hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření,

-řízení vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany podle § 9 odst. 2 písm. h) bodů 1 až 3 a 5 až 7 zákona kromě stanovování osobních dávek pracovníků na pracovišti dle § 93 odst. 1 písm. a) zákona a kromě stanovení radonového indexu pozemku podle § 98 zákona.

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní, veterinární rentgenová zařízení a kostní denzitometry.

A, B: SÚJB/OLO/9555/2022
R: SÚJB/OLO/15844/2021, SÚJB/OLO/24539/2023
X X X neomezeně

Nabídka kurzů na adrese: nabidka.radiacniochrana.cz

UK LF v Plzni
Husova 3, 301 00 Plzeň
00216208

Zdeňka Tykalová

tel.: 377 553 435

Zdenka.Tykalova@lfp.cuni.cz

 

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohledu na pracovišti, kde se provádí LO.

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta.

A, B, R: SÚJB/OLO/2583/2021 X X X neomezeně

dle zájmu cca 1 x za 2-3 měsíce - viz kontakt a https://alf.is.cuni.cz

UK Přírodovědecká fakulta
Ovocný trh 5, 110 00 Praha 1
00216208

ondrej.salek@natur.cuni.cz

tel.: 723 804 394

Odborná a další odborná příprava pro stanovení radonového indexu pozemku.

A, B: SÚJB/OLO/1133/2021 X X   neomezeně

zpravidla 1 x ročně dle domluvy 

viz kontakt

UNIT s.r.o.
Teplého 1398
530 02 Pardubice
47451432

Jan Kroužel 

mobil: 773 150 349

jan.krouzel@unit.cz

 

 

Odborná příprava a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, na němž se provádí lékařské ozáření nebo nelékařské ozáření, na pracovišti nejvýše III. kategorie v průmyslu, školství nebo výzkumu a při provozu nebo vyřazování z provozu pracovišť III. kategorie, včetně pracovišť s ozařovačem krevních derivátů, vše kromě pracoviště, na němž se vykonávají činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu.

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled při poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie.

A, B: SÚJB/OLO/9987/2020


X X   neomezeně

další odborná příprava: 

26.4. 2024 on line

14.6. 2024 on line

20.9. 2024 on line

odborná příprava:

7.6. - 9.6. 2024

22.11. - 24.11. 2024

prezenčně v Hotelu Trim Pardubice, Semtínská 56, 53 535 Pardubice 

dále le dle zájmu - viz kontakt a viz: https://www.unit.cz/nabidka-vzdelavani/radiacni-ochrana

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/8
Olomouc
779 00
61989592

miroslav.herman@fnol.cz

Odborná a další o odborná příprava pro soustavný dohled na pracovištích, kde se provádí lékařské nebo nelékařské ozáření, pro soustavný dohled při hodnocení vlastností ZIZ, který je používán pro LO.

A, B: SÚJB/OLO/18680/2021 X X   neomezeně

 

7.- 9.10. odborná příprava soustavný dohled na LO

další odborná příprava formou elearningu každý měsíc kromě července a srpna

více -  viz kontakt

 

VF, a.s.
Svitavská 588
679 21 Černá Hora
25532219

Markéta Kreutzer

tel.: 776 277 932

marketa.kreutzer@vfnuclear.com

Odborná příprava pro soustavný dohled při používání ZIZ na pracovišti, kde se provádí lékařské a nelékařské ozáření, na pracovišti II. kategorie v průmyslu, školství nebo výzkumu, při výrobě, dovozu, vývozu nebo distribuci ZIZ, při hodnocení vlastností průmyslových ZIZ, pro řízení vykonávání služby osobní dozimetrie a monitorování pracoviště.

Další odborná příprava na pracovišti, kde se provádí LO a neLO, pracovišti III. kategorie v průmyslu, školství nebo výzkumu, při výrobě, dovozu, vývozu nebo distribuci ZIZ, při hodnocení vlastností průmyslových ZIZ, při poskytování služeb v KP provozovateli pracoviště IV. kategorie a pro řízení vykonávání služby významné z hlediska RO, a to služby osobní dozimentrie a monitorování pracoviště III. nebo IV. kategorie.

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta.

A, B: SÚJB/OLO/11464/2023
R: SÚJB/OEHO/3109/2017
X X X neomezeně

17.4. 2024 další odborná příprava pro SD na pracovišti LO

prezenčně 8,00 - 15,30 hod. Černá Hora

dle zájmu - viz kontakt

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
00064165

Mgr. Eva Widzová

eva.widzova@vfn.cz

tel.: 224 969 293

prof. L. Lambert

Lukas.Lambert@vfn.cz

ing. O. Bauer

ondrej.bauer@vfn.cz

Další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské ozáření a soustavný dohled při hodnocení vlastností ZIZ.

B: SÚJB/OLO/11362/2020   X   neomezeně

on line forma

zpřístupnění dle zájmu - viz kontakt