MonRaS
Monitorování radiační situace
Radioaktivita v lidském těle
O radiačním monitorování
Časté dotazy
Užitečné odkazy
 
Aktuální hodnoty příkonu fotonového dávkového ekvivalentu (PFDE) mimo zónu havarijního plánování
Začátek intervalu měření Typ monitorování Měřicí místo Provozovatel měřicího místa Hodinový průměr PFDE [nSv/h] Maximální hodnota PFDE [nSv/h] Popis
Aktuální hodnoty příkonu fotonového dávkového ekvivalentu (PFDE) v zónách havarijního plánování
Začátek intervalu měření Typ monitorování Měřicí místo Provozovatel měřicího místa Hodinový průměr PFDE [nSv/h] Maximální hodnota PFDE [nSv/h] Popis