MonRaS
Monitorování radiační situace
Radioaktivita v lidském těle
O radiačním monitorování
Časté dotazy
Užitečné odkazy
 
Hodnoty příkonu fotonového nebo prostorového dávkového ekvivalentu (PFDE/PPDE) mimo zónu havarijního plánování za poslední čtvrtletí
Datum měření Typ monitorování Měřicí místo Provozovatel měřicího místa PFDE / PPDE [nSv/h] Popis
Hodnoty příkonu fotonového nebo prostorového dávkového ekvivalentu (PFDE/PPDE) v zónách havarijního plánování a v okolí pracovišť III. a IV. kategorie za poslední čtvrtletí
Datum měření Typ monitorování Měřicí místo Provozovatel měřicího místa PFDE / PPDE [nSv/h] Popis