MonRaS
Monitorování radiační situace
Radioaktivita v lidském těle
O radiačním monitorování
Časté dotazy
Užitečné odkazy
 
Hodnoty objemové aktivity vybraných radionuklidů mimo zónu havarijního plánování za uzavřené monitorovací období
Datum odběru Monitorovaná položka Odběrové místo Dodavatel dat Naměřené hodnoty Popis
Hodnoty objemové aktivity vybraných radionuklidů v zónách havarijního plánování a v okolí pracovišť III. a IV. kategorie za uzavřené monitorovací období
Datum odběru Monitorovaná položka Odběrové místo Dodavatel dat Naměřené hodnoty Popis