mezera
mezera

Registr externích adres

Registr externích adres (REA) tvoří jádro systému státních evidencí a je společným adresářem pro všechny další Registry. Zahrnuje údaje nejen o držitelích povolení, registrantech a ohlašovatelích podle Atomového zákona, ale veškeré údaje o externích subjektech, na které jsou vázány údaje v ostatních registrech, včetně např. údajů o fyzických osobách se zvláštní odbornou způsobilostí.

Od roku 2000 je v REA generováno pro každý subjekt nové evidenční číslo, které nenese žádnou věcnou informaci a nepodléhá změnám, jak je tomu v případě IČ.

Základem systému je plně historický registr, který eviduje všechny změny, které byly na datech subjektu provedeny, a eviduje časovou platnost jednotlivých dat. Struktura dat REA je třístupňová: je zapsán držitel povolení, jeho pracoviště a tam kde je potřeba i pracovní místo. Ke každému držiteli povolení je možno zobrazit evidované zdroje, radiační pracovníky s osobním monitorováním a vydaná povolení, případně zobrazit osobní radiační průkazy externích radiačních pracovníků.

REA umožňuje také evidenci kontrolovaných a sledovaných pásem na jednotlivých pracovištích a informaci o kategorii pracoviště.