mezera

Osoby se zvláštní odbornou způsobilostí

Osvědčení ZOZ
od do
Datum vydání Číslo jednací / rok  / 
Platnost osvědčení
Klasifikace
Subjekt
Evidenční číslo       IČ      
Název
Jméno
Příjmení
Ulice
Obec
Část obce
PSČ       Okres      
     

Formulář slouží k dohledání oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany na základě zákona č. 18/1997 Sb. a č. 263/2016 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Zobrazené údaje mají pouze informativní charakter.

Nápověda