mezera

Registry SÚJB

Od roku 1997 jsou na SÚJB postupně budovány systémy státních evidencí, které slouží k naplnění §26, odst. 1, písm. a), c), e), f) a §27, odst. 1. zákona č. 263/2016 Sb. Atomový zákon ve znění pozdějších předpisů. Systémy státních evidencí obsahují řadu databází s údaji charakterizujícími ozáření osob, zdroje ionizujícího záření i subjekty s nimi nakládající a také databáze zahrnující příslušné správní akty, zejména vydaná povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření a registrací.

Zpřístupnění těchto evidencí od roku 2005 na internetových stránkách SÚJB má vést k co nejjednodušší a efektivní aktualizaci těchto registrů a k usnadnění plnění povinností stanovených právními předpisy držitelům povolení a registrantům. Zveřejnění registrů SÚJB má dvě části. Jedna je plně veřejná a volně přístupná na stránkách SÚJB (Vydaná rozhodnutí SÚJB, Registranti a Ohlašovatelé). Druhá část obsahuje údaje přístupné pouze danému držiteli povolení po přihlášení a to buď prostřednictvím účtu portálu národní identity (Přihlášení účtem národní identity), nebo prostřednictvím účtu portálu iReg po registraci (Přihlášení účtem portálu iReg).

SÚJB vede především následující evidence: