Smluvní osoby

Smluvní osobou podílející se na činnosti laboratorních skupin RMS se může stát právnická nebo fyzická osoba, která:

  1. vyplní přiložený dotazník a podepsaný statutárním zástupcem/ statutárními zástupci jej zašle na adresu: Státní úřad pro jadernou bezpečnost - Krizové koordinační centrum, Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1, a;
  2. bude, na základě vyhodnocení dotazníku, vybrána a bude jí zaslán návrh smlouvy na činnosti v RMS a;
  3. uzavře se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost smlouvu na činnosti v RMS