WENRA

WENRA (Western European Nuclear Regulators' Association) byla založena roku 1999 jako společenství představitelů dozorných orgánů zemí Západní Evropy s jaderným programem. V současné době sdružuje jako členy dozorné orgány všech členských zemí EU s provozovanými a/nebo vyřazovanými jadernými elektrárnami a dále pak Itálie, Švýcarska, Ukrajiny a Velké Británie a jako pozorovatele dozorné orgány Arménie, Běloruska, Dánska, Irska, Japonska, Kanady, Kypru, Lucemburska, Norska, Polska, Rakouska, Ruska a Srbska.

Současnou misí WENRA je sdružování dozorných orgánů v oblasti jaderné bezpečnosti nejen v Evropě, výměna zkušeností a diskuse významných témat v oblasti jaderné bezpečnosti

Činnost asociace probíhá v rámci jednání řídicího výboru, dvou pracovních skupin - RHWG (Reactor Harmonisation Working Group) aWGWD (Working Group on Waste and Decommissioning) a pracovní podskupiny WGRR (Working Group on Research Reactors). Úkolem pracovních skupin je příprava dokumentů, zejména tzv. referenčních úrovní (bezpečnostní požadavků) a vyhodnocení stávajícího stavu jejich plnění v členských zemích asociace. 

Předsedkyně SÚJB, D. Drábová, předsedala Asociaci od listopadu 2006 do listopadu 2009. V současnosti je předsedou Olivier Gupta z francouzského národního dozoru.

Publikace WENRA