Historie, vývoj a SÚJB, jak jej možná neznáte

V této rubrice bychom Vás rádi blíže seznámili s historií a posláním našeho Úřadu a přiblížili Vám i naše další aktivity.

V oddílu HISTORIE A PŘEDCHŮDCI SÚJB Vám představujeme počátky mírového využívání jaderné energie v bývalém Československu a postupný vývoj role státu v této oblasti, a to od kolébky dozoru v 50. letech minulého století až do rozpadu České a Slovenské Federativní Republiky.

V sekci VZNIK A VÝVOJ SÚJB, která začíná 1. lednem roku 1993, kdy je po rozpadu České a Slovenské Federativní Republiky zřízen jako nový, nezávislý ústřední orgán státní správy a dozoru ČR při mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření SÚJB, máte možnost sledovat vývoj SÚJB až do dnešních dnů.

Pro zajímavost jsme připravili ještě část s názvem SÚJB, JAK JEJ MOŽNÁ NEZNÁTE, v níž se dovíte nejen něco ze zákulisí výstav v budově SÚJB.