Aktuální informace o provozu jaderných elektráren v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. 

Graf relativních výkonů jaderných elektráren 19.04.2024: EDU 1 100%, EDU 2 100%, EDU 3 100%, EDU 4 100%, ETE 1 0%, ETE 2 100%.

1. blok ETE je plánovaně odstaven do pravidelné generální opravy spojené s výměnou paliva. Všechny ostatní bloky obou elektráren pracují stabilně s požadovaným výkonem bez nepřípustných odchylek od platných limitů a podmínek.