Prohlášení o přístupnosti

Státní úřad pro jadernou bezpečnost se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky https://sujb.gov.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených dále.

Nepřístupný obsah

Některé informace na tomto webu jsou publikovny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z webových stránek společnosti Adobe, popř. lze využít.některý z alternativních prohlížečů. Většinu dokumentů ve formátu PDF lze také přímo zobrazit v běžných prohlížečích.

Některé informace na tomto webu jsou publikovny v podobě dokumentů MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc,  .docx, .xls, .xlsx, .odt, .ods, atd.). Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovánu příslušnou aplikaci ze sady MS Office, nebo lze využít některý z alternativních textových, nebo tabulkových editorů. V některých případech se tyo dokumenty mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

Některé odkazy na náhledových fotografiích nemají textový popis, některé starší obrázky, nebo. fotografie postrádají alternativní textový popis.

Některá videa vložená přímo na web neobsahují ani titulky, ani audio popis, či alternativu.

Vzhledem k množství publikovaného obsahu by uvedení všech zmíněných nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti způsobilo provozovateli nepřiměřenou zátěž ve smyslu § 7 zákona č. 99/2019 Sb.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 01. 01. 2017, poslední revize proběhla dne 06. 09. 2021.

Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým správcem těchto internetových stránek - společností HR link s.r.o.

Pro vypracování prohlášení byly použity výše uvedené zákony a legislativní normy, metodický pokyn MVČR k zákonu č. 99/2019 Sb. a mezinárodně uznávané standardy Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1).

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webové stránky nesplňují požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů zasílejte na adresu: podatelna@sujb.cz.

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz