10. seminář evropské sítě ALARA

 10th European ALARA Network Workshop

  Ve dnech 12. - 15. září 2006 se bude konat v Praze pod záštitou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) ČVUT mezinárodní pracovní seminář na téma: "Zkušenosti a nové trendy při aplikaci ALARA v oblasti profesionálních expozic, lékařských expozic a ozáření obyvatelstva" (Experience and New Developments in Implementing ALARA in Occupational, Public and Patient Exposures).