Aktualizace Zprávy o zajištění připravenosti k odezvě a odezvy na radiační mimořádnou událost v České republice

V minulém roce proběhla aktualizace Zprávy o zajištění připravenosti k odezvě a odezvy na radiační mimořádnou událost v České republice. První zpráva byla vypracována jako národní zpráva České republiky v roce 2014 na základě tehdejšího požadavku Mezinárodní agentury pro atomovou energii na její přípravu jako podkladového materiálu pro jednání zástupců států, které jsou členy Úmluvy o včasném oznamování jaderné nehody a Úmluvy o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody. Protože tato zpráva byla velmi užitečnou a přehlednou informací o stavu této problematiky v ČR a protože v r. 2017 došlo ke změně atomového zákona a jeho prováděcích předpisů, ukázalo se jako účelné tuto zprávu aktualizovat a zpracovat tuto druhou zprávu o zajištění připravenosti k odezvě a odezvy na radiační mimořádnou událost v České republice.

Zprávu vypracoval Státní úřad pro jadernou bezpečnost ve spolupráci s Ministerstvem vnitra-generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a provozovatelem jaderných elektráren, tj. ČEZ, a.s.

Zprávu si můžete přečíst v české i anglické verzi.