Byly vypsány malé výzkumné projekty MAAE na rok 2012

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) zveřejnila program koordinovaných výzkumných aktivit (Coordinated Research Activities) na tento rok.

Jedná se o typ spolupráce, který si sjednávají zainteresované výzkumné instituce z širokého spektra mírového využívání jaderné energie s MAAE samy, SÚJB je o uzavřených kontraktech nebo dohodách pouze informován. 

Oficiální výzvu naleznete v dnešní verbální nótě MAAE a veškeré podrobnosti spolu s tématy pro tento rok v její příloze zde

Více informací spolu s přehledem již běžících a dokončených projektů získáte na tématických webových stránkách MAAE.