ČEZ požádal SÚJB o povolení k umístění dvou nových bloků v Temelíně

Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost byla dnes, 30. listopadu 2012, doručena žádost o povolení umístění stavby dvou nových jaderných bloků v lokalitě Temelín.

Proces posouzení žádosti o povolení umístění dvou nových jaderných bloků v Temelíně byl tedy oficiálně zahájen. Stávající zákon č. 18/1997 Sb. (Atomový zákon) předpokládá, že Úřad rozhodne ve lhůtě čtyř měsíců od zahájení řízení, ovšem v takto unikátních a složitých případech lze předpokládat vícenásobné přerušení řízení (většinou z důvodu potřeby doplnění licenční dokumentace). Záležet bude i na tom, jak dobře je připravena podkladová dokumentace a jak bude žadatel na požadavky SÚJB reagovat. Veřejnost bude o průběhu řízení průběžně informována. Nelze předjímat, ale náš odhad podpořený zkušenostmi ze zahraničí k délce trvání řízení je zhruba 1 rok.  

ČEZ, a.s. v souvislosti s tímto krokem také slíbil zveřejnit Zadávací bezpečnostní zprávu.

Jde o dokument, který musí být předložen k posouzení Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost v rámci žádosti o povolení umístění jaderného zařízení podle Atomového zákona. Při jeho zpracovávání přitom odborníci musí vycházet z platné legislativy, požadavků a doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) a další mezinárodní praxe týkající se základní osnovy, struktury a požadavků na obsah zprávy.

Materiál popisuje a vyhodnocuje zejména charakteristiky lokality. Zabývá se přírodními podmínkami, jako jsou např. geologické a seismologické poměry lokality, hydrologické a klimatické podmínky; zabývá se i dopadem lidské činností v okolí budoucí elektrárny na její bezpečnost, zde jde například o plynovody, průmyslové výrobny, apod. Dále materiál popisuje a hodnotí koncepci projektu a otázky kvality.

SÚJB ve spojitosti s procesem licencování nového jaderného zdroje zřídí na svých internetových stránkách (www.sujb.cz) speciální rubriku, v níž budou zveřejňovány informace spojené s licenčním řízením. Proces posuzování a rozhodování se Vám budeme snažit maximálně přiblížit.