MAAE prověřila jadernou bezpečnost ČEZ na korporátní úrovni vůbec poprvé

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) dokončila svou vůbec první prověrku jaderné bezpečnosti ČEZ, a.s. na korporátní úrovni, tzv. Corporate OSART. Tým expertů agentury ocenil řadu dobrých praktických postupů a předložil svá doporučení, aby se některá bezpečnostní opatření ještě zlepšila. MAAE to uvedla na svých stránkách v tiskové zprávě o bezpečnostní prověrce v České republice (v angličtině).

Tým agentury dorazil do České republiky na žádost české vlády a pracoval zde od 30. září do 9. října 2013. 

„Mezinárodní partnerská hodnocení jsou již drahnou dobu důležitou a zavedenou součástí posuzování a zlepšování úrovně jaderné bezpečnosti našich elektráren. Ve všech etapách jejich života Česká republika pravidelně tyto mezinárodní mise zve, jejich doporučení bere velmi vážně a uvádí je do praxe,“ uvedla předsedkyně SÚJB Dana Drábová.

„Stále více se ukazuje, že jadernou bezpečnost nejde zúžit na to, že o elektrárny je po celý jejich život technicky postaráno, jak se sluší a patří. Jaderné elektrárny nezřídka bývají součástí velkých korporací, které mají spoustu jiných aktivit.  Jejich vedení si musí jasně uvědomovat, že jadernými elektrárnami v portfoliu na sebe bere obrovský závazek, který musí naplňovat při každodenním řízení firmy, při komunikaci dovnitř i vně, stejně jako při úvahách o dlouhodobé strategii. Jádro je v tomto prostě specifické,“ dodala předsedkyně.

Hodnotící tým MAAE se tedy tentokrát věnoval postojům a přístupům vrcholového vedení ČEZ k jaderné bezpečnosti, hodnotil ty centralizované funkce v organizaci podniku s jadernými i nejadernými elektrárnami na více lokalitách, které se týkají bezpečnosti jeho jaderných provozů. Mise také slouží jako nástroj pro výměnu informací i zkušeností a členským státům poskytují užitečné připomínky.

„Od roku 1983 jsme po celém světě provedli téměř 200 kontrolních misí, ale tato byla první svého druhu, protože jsme se zaměřili na korporátní praxi nezbytnou pro bezpečný provoz jaderných elektráren,” uvedl Denis Flory z divize MAAE pro jadernou bezpečnost a ochranu. “Chtěli jsme se zaměřit spíše na organizační a lidskou stránku než na technologii,” dodal.

Tým mise Corporate OSART, složený z expertů z Finska, Francie, Rumunska, USA a samotné MAAE, zaznamenal v ČEZ dobré korporátní postupy, o které se hodlá podělit s jaderným odvětvím, a nechá ke zvážení, zda by se měly aplikovat i jinde. Tým také předložil návrhy ke zlepšení postupů na korporátní úrovni a management ČEZ se zavázal, že bude všechny oblasti určené ke zlepšení řešit.

Tým mise sestavil pro vedení ČEZ návrh závěrečné zprávy včetně předložených doporučení a oceněných dobrých postupů elektrárenské skupiny. MAAE v průběhu několika týdnů závěrečnou zprávu dokončí, přičemž zváží i připomínky ČEZ a SÚJB. Poté bude závěrečná zpráva zveřejněna a seznámena s ní bude i vláda ČR. V programu OSART, který letos slaví 30 let od svého zahájení, šlo o 176. misi a v České republice o osmou.

Zleva vedoucí mise OSART Corporate ČEZ Miroslav Lipár, náměstek generálního ředitele MAAE pro jadernou bezpečnost a ochranu Denis Flory a náměstek předsedkyně SÚJB pro jadernou bezpečnost Petr Brandejs

Zleva vedoucí mise OSART Corporate ČEZ Miroslav Lipár, náměstek generálního ředitele MAAE pro jadernou bezpečnost a ochranu Denis Flory a náměstek předsedkyně SÚJB pro jadernou bezpečnost Petr Brandejs