Mírně zvýšené koncentrace některých radionuklidů v ovzduší severu Evropy

Některé zahraniční stanice pro monitorování radioaktivních látek v ovzduší detekovaly na severu Evropy (Finsko, Švédsko) nepatrné množství radioaktivních látek (Ru-103, Cs-134 a Cs-137). Toto mírné zvýšení koncentrací uvedených radionuklidů je detekováno v těchto oblastech několikrát v roce. Tentokrát byly radioizotopy zachyceny také mezinárodním monitorovacím systémem CTBTO (The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization). Jedná se o koncentrace, které nejsou zdraví škodlivé, a to ani v místech, kde byly detekovány. Na území ČR nebyla v uplynulých týdnech zaznamenána ani stopová množství uvedených látek, jak je také patrné z pravidelně zveřejňovaných informací o aktuální radiační situaci v ČR.

Příčinu ani zdroj tohoto opakovaného výskytu radioaktivních látek v ovzduší na severu Evropy se nedaří dlouhodobě identifikovat.

Radiační situaci na našem území můžete průběžně sledovat na webu SÚJB na adrese: https://sujb.gov.cz/aplikace/monras/?lng=cs_CZ. V případě nově zjištěných skutečností vás budeme nadále informovat.