ČR pomůže Moldávii v boji proti rakovině

 

Na sklonku roku 2007 se ČR po diskusi relevantních národních institucí a sérii vyjednávaní se svými zahraničními partnery rozhodla zahájit projekt, jehož cílem je zlepšení onkologické péče a posílení státního dozoru pro oblast radiační ochrany v medicíně v Moldávii.

Pomoc bude realizována prostřednictvím Akčního programu na léčbu rakoviny (Programme of Action for Cancer Therapy – PACT) Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), do kterého již ČR od roku 2006 přispěla částkou 12,2 mil. Kč. Vzhledem k významu této aktivity a mezinárodnímu ohlasu na podporu ze strany ČR je plánováno pokračování pomoci i v dalších letech.

Zahájení projektu následovala průzkumná mise, která se v Moldávii uskutečnila ve dnech 8.-10. dubna 2008. Jejím cílem bylo posoudit aktuální situaci v Moldávii, a to jak v oblasti samotného boje proti rakovině (existující kapacity, programy, probíhající aktivity, dostupné prostředky a zdroje, potřeby země), tak i na poli aktivit státního dozoru (právní rámec, odpovídající infrastruktura zejména pro oblast radioterapie s ohledem na zajištění radiační ochrany, bezpečnost  radioaktivních zdrojů apod.).

Členy expertního týmu byli dva odborníci z MAAE, dva specialisté z ČR (SÚJB a Fakultní nemocnice Motol), dva zástupci programu PACT, národní koordinátor technické spolupráce MAAE pro Moldávii a regionální zástupce Světové zdravotní organizace (WHO). Mise byla v Moldávii přijata místopředsedou vlády, ministryní zdravotnictví a dalšími čelními představiteli jejího resortu, ředitelem Národní komise pro atomovou energii, zástupcem WHO pro Moldávii, vedoucím národní klinické laboratoře, předními nevládními organizacemi působícími v boji proti rakovině a čelními představiteli lékařské fakulty na kišiněvské univerzitě.

Jedním ze závěrů bylo rozhodnutí o uspořádání komplexní mise MAAE do Moldávie (Integrated Regulatory Review Service – IRRS), která bude soustředěna na prověření všech aktivit státního dozoru.

Na základě expertních zjištění se připravuje pracovní plán, který bude podle identifikovaných potřeb země formulovat další kroky. Odborníci z ČR jsou připraveni poskytnout pomoc v oblasti klinické praxe (praktické návody apod.), dozorné činnosti i koordinaci moldavské národní strategie boje proti rakovině. Součástí projektu by měla být i modernizace radioterapeutických zařízení v Moldávii. Moldavská strana předběžně projevila zájem o kobaltový ozařovač české výroby, o následných krocích se bude dále jednat.

Více informací naleznete na stránkách MAAE věnovaných programu PACT nebo ve speciálním článku MAAE věnovaném pomoci Moldávii.