ČR pomůže Srbsku odvézt vyhořelé palivo z Vinči

 

Na základě Usnesení vlády ČR č. 1181 ze dne 17.9.2008 poskytne ČR Srbsku v letech 2008-2010 příspěvek v celkové výši 18 mil. Kč k navrácení vyhořelého vysoce obohaceného jaderného paliva využívaného ve výzkumných reaktorech z Republiky Srbsko do Ruské federace.

Jedná se o významnou aktivitu pod hlavičkou Iniciativy ke snížení globální hrozby zneužití jaderných a radioaktivních materiálů (GTRI), kterou vyhlásily Spojené státy americké ve spolupráci s Ruskou federací a MAAE v roce 2004. Jeho cílem je navrácení vyhořelého vysoce obohaceného jaderného paliva vyrobeného v býv. SSSR z výzkumných reaktorů zpět do země jeho původu, tedy Ruské federace.

Ve spolupráci ČR s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE), Ministerstvem energetiky Spojených států amerických (US DoE) a RF se uskutečnilo již devět transferů jaderných materiálů, z nichž poslední, nejvýznamnější, proběhl na sklonku loňského roku (více viz náš článek). Během něho byly odvezeny prakticky veškeré jaderné materiály, které byly nahromaděny v areálu Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy za 50. let jeho existence. Unikátní přeprava vyhořelého jaderného paliva byla provedena v jediném transportu díky speciálním kontejnerům, které navrhla a vyrobila Škoda JS. S jejich využitím se počítá i při obdobných přepravách z jiných členských států MAAE.

Po úspěšné realizaci tohoto pilotního projektu se ČR rozhodla cenné zkušenosti (a to nejen ve smyslu technického zajištění, ale i politické roviny spojené s vyjednáváním o podmínkách přepravy a jejího financování) předat i dalším zemím, které se na repatriaci paliva teprve chystají. V souvislosti se zahraničně politickou strategií ČR, cílem vlády v oblasti nešíření zbraní hromadného ničení a naléhavostí navrácení vyhořelého vysoce obohaceného jaderného paliva využívaného ve výzkumných reaktorech do RF se ČR rozhodla v první fázi pomoci srbskému výzkumnému reaktoru Vinča. Projekt na repatriaci vyhořelého paliva z Vinči je v současné době největším projektem realizovaným MAAE, a to nejen ve smyslu množství zapojených organizací a odborníků, ale i co se týká rozpočtu na jeho implementaci. SÚJB je odborným garantem české pomoci.

ČR svůj záměr oficiálně oznámila dne 30. září při svém národním vystoupení u příležitosti zasedání 52. Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), které se v jejím vídeňském sídle koná ve dnech 28.9. – 4. 10 2008.