Cvičení na jaderné elektrárně Dukovany

Dnes (6.9.2007) dopoledne proběhlo na jaderné elektrárně Dukovany cvičení havarijní připravenosti.  Scénář cvičení obsahoval souběh vzniku několika dílčích - vzájemně nesouvisejících - událostí, které vedly až k vyhlášení mimořádné události 3.stupně.  Cílem cvičení bylo ověřit schopnost personálu reagovat na vznik a vývoj mimořádné události, prověřit funkčnost a vybavení havarijních podpůrných středisek a krytů, ověřit činnosti personálu při vyhlášení ochranných opatření se zabezpečením celoareálového ukrytí personálu a ostatních osob. V rámci cvičení byly prověřeny informační toky a ohlašovací povinnosti.

Krizový štáb SÚJB se tohoto cvičení zúčastnil prostřednictvím tzv. styčného místa ČR a zabezpečil tak včasné převzetí informací předávaných cvičící elektrárnou a jejich potvrzení nebo případné předání dalším určeným osobám.