Cvičení pro mladé stážisty MAAE

Dne 26. 6. pracovníci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany (SÚJCHBO), v.v.i., společně připravili praktické cvičení pro mladé stážisty Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) jako součást každoročního tréninkového úkolu konaného v rámci českého Programu podpory záruk MAAE. Hlavním cílem cvičení bylo seznámit stážisty MAAE s měřicími metodami a terénními postupy, které jsou v České republice standardně využívány pro detekci a identifikaci jaderných materiálů a radioaktivních látek. Důraz byl kladen zejména na praktické ověření nasazení měřící techniky a prostředků osobní ochrany, kterými jsou vybaveny mobilní skupiny SÚJB.