Cvičení ZÓNA 2023 zahájeno

Dnes bylo zahájeno třídenní havarijní cvičení „ZÓNA 2023“. Rozehrou cvičení ZÓNA 2023 je simulovaná radiační mimořádná událost na Jaderné elektrárně Temelín. Do cvičení se postupně budou zapojovat: Krizový štáb SÚJB, Krizový štáb Jihočeského kraje, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, Ministerstvo vnitra, Ústřední krizový štáb, včetně Pracovní skupiny pro koordinaci krizové komunikace a další orgány krizového řízení na všech úrovní. SÚJB ve spolupráci se Státním ústavem radiační ochrany připravil webový portál o cvičení https://rmu.suro.cz/cviceni