Experti SÚJB, SÚJCHBO a FJFI ČVUT v roli lektorů na mezinárodním kurzu NIRM 2024

Odborníci ze SÚJB a SÚJCHBO, v.v.i. se zapojili do vzdělávání studentů mezinárodního kurzu NIRM 2024, zaměřeného na vyřazování jaderných zařízení z provozu, havarijní připravenost a nakládání s odpady. Kurz uspořádala Fakulta jaderné a fyzikálně inženýrská ČVUT v rámci své dlouholeté spolupráce s evropskými univerzitami vyučujícími jaderné obory.

Součástí pětidenního kurzu byl praktický nácvik vyhledávání radioaktivních látek a jaderných materiálů v terénních podmínkách, který na svém pracovišti připravil Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. Nácvik doplnili odborníci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost svými přednáškami o postupu úřadu při nálezu či ztrátě jaderného materiálu a vyhledávání ztracených zářičů a opuštěných zdrojů.

Studenti se také seznámili s dostupnou měřicí technikou, osobními ochrannými prostředky a možnostmi vizualizace terénního monitorování pomocí on-line přenosu výsledků v programu MORD.

Kurzu se zúčastnilo 16 studentů a 3 profesorky z Portugalska, Itálie, Belgie a Německa.