I kdyby bylo poškozeno chlazení vyhořelého jaderného paliva v Černobylu, Českou republiku by to neohrozilo.

Jaderné elektrárna Černobyl je odstavená víc než 20 let a v tamních bazénech je skladován značný počet vyhořelých palivových článků (cca 21 000). Není ale reálné, aby se toto vyhořelé jaderné palivo kvůli výpadku chlazení poškodilo natolik, aby nás to ohrozilo.

Zprávy o ztíženém střídaní směn obsluhy jsou sice znepokojivé, nicméně parametry paliva (zbytkový tepelný výkon) jsou po takto dlouhé době skladování velmi nízké. Výpadek chlazení, který by palivo poškodil, by musel trvat velmi dlouho. Proč? Jedna palivová kazeta má výkon cca 75 W, to odpovídá jedné žárovce v kuchyni. Kazet je tam ovšem 21 000. To dává dohromady 21 000 x 75 W = 1,5 MW, což se chladit se musí. Aby se při výpadku chlazení palivo poškodilo, bylo by nutné nejdřív ohřát veškerou vodu v bazénech na 100  C, pak část této vody odpařit, aby se palivo obnažilo. Palivo by se pak muselo ještě samovolně přehřát na teplotu cca 400 - 500  C, možná i víc, aby se natavilo. Takový růst teploty je již nereálný, protože toto palivo se dnes  již prakticky uchladí vzduchem. Samovolná exploze tohoto paliva je fyzikálně vyloučena. Pokud by toto palivo nebylo terčem vojenského útoku, únik radioaktivity bezprostředně nehrozí. Případný vojenský útok by okolí elektrárny samozřejmě zamořil, radiační situaci v České republice by ale nezhoršil.