Integrované záruky v ČR

Rada guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (dále jen MAAE) na svém zasedaní uskutečněném ve dnech 11. - 14. června 2007 schválila ustanovení statutu integrovaných záruk pro Českou republiku (State level Integrated Safeguards Approach in the Czech Republic). Česká republika tak rozšířila stávající počet 9 států, v nichž MAAE v současné době uplatňuje nejvyšší úroveň svých zárukových opatření.

MAAE v roce 2006 ukončila verifikační proces kompletního jaderného programu České republiky a ve své výroční zprávě o implementaci záruk (Safeguards Implementation Report) konstatovala, že v ČR nedošlo k diverzi deklarovaných jaderných materiálů pro nemírové účely. Zpráva dále zmiňuje, že na základě uskutečněných Doplňkových přístupů (Complementary Access) dle Dodatkového protokolu k Dohodě mezi ČR a MAAE o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní rovněž nebyly v ČR detekovány žádné nedeklarované aktivity spojené s jaderným palivovým cyklem. Toto vyjádření znamená, že evidence a kontrola jaderných materiálu v celé České republice, vedena pod dozorem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, je plně v souladu s požadavky Dohody mezi ČR a MAAE o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a s Dodatkovým protokolem k této dohodě.

Statut integrovaných záruk byl ČR přiznán oficiálním dopisem MAAE s termínem od 18. června 2007. Tento dopis zároveň vyjadřuje nejvyšší důvěru, kterou MAAE chová k Státnímu systému evidence a kontroly jaderných materiálů v ČR. Závěrem dopisu MAAE ocenila aktivní pomoc RNDr. Ladislava Bartáka, ředitele odboru pro kontrolu nešíření ZHN, při přípravě integrovaných záruk v ČR.

Podrobnější informace o implementaci integrovaných záruk v ČR byly držitelům povolení k nakládání s jadernými materiály presentovány zástupci MAAE v průběhu semináře, který se uskutečnil s laskavým svolením Ing. Františka Pazdery, CSc., generálního ředitele ÚJV Řež, a. s. v Konferenčním centru ÚJV Řež, a. s.