Jednání zástupců regulátorů v radiační ochraně v Praze ( Heads of European Radiological Competent Authorities)

Ve dnech 1.- 2.12.2021 proběhlo v Praze v Černínském paláci jednání zástupců dozorů v oblasti radiační ochrany, které bylo organizačně zajištěno SÚJB ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Jednání proběhlo vzhledem k aktuálním epidemickým podmínkám a platným opatřením se uskutečnilo v hybridní formě. Předsednictví HERCA bylo od roku 2018 v rukou ČR a toto jednání bylo posledním, kterému předsedala ředitelka sekce radiační ochrany SÚJB, Ing. Karla Petrová.  Předsednictví se nyní ujala paní Nina Cromnier ze Švédska společně se zástupci Francie (Jean-Luc Lachaume)  a Lucemburska (Patrick Majerus).  Jednání se věnovalo zejména aktivitám zajišťovaným jednotlivými pracovními skupinami HERCA v oblastech regulace lékařského ozáření, ozáření z přírodních zdrojů, havarijní připravenosti a odezvy a dalších oblastech společného zájmu této evropské platformy, která úspěšně funguje již od roku 2007. Jedním z nosných témat byla také diskuse o možných způsobech jakým regulátoři v Evropě mohou přispět k v současné době zahájenému procesu přípravy nového základního doporučení ICRP, které bude nyní probíhat v následujících 5-6 letech ( více zde https://www.icrp.org /).   Více o aktivitách HERCA   naleznete zde https://www.herca.org/