Jódové tablety v současné situaci nepotřebujete

Jódové tablety pouze chrání štítnou žlázu, aby nepřijímala radiojód z ovzduší. V současné situaci však žádné riziko ozáření radiojódem nehrozí. Tablety se stabilním jódem nejsou univerzálním „protijedem“ proti ionizujícímu záření.

Kdy se jódové tablety užívají?

Jódové tablety se užívají, když je riziko, že se v ovzduší objeví významně zvýšená koncentrace radioaktivního jódu. Ten je součástí radioaktivního mraku uvolněného z havarovaného jaderného reaktoru. Zjednodušeně řečeno, z havarované jaderné elektrárny. Proto jsou tabletami se stabilním jódem vybaveni obyvatelé „zón havarijního plánování“ v nejbližším okolí jaderných elektráren.

Jak to funguje?

Jód se v lidském těle hromadí ve štítné žláze. Pokud se tablety užijí ve správný okamžik – to znamená v rozmezí 2-4h před tím, než je organismus vystaven působení radioaktivního jódu, žláza se přednostně zasytí stabilním jódem a vdechovaný radioaktivní jód se do štítné žlázy nedostane.

Přínos tablet musí převážit nad případnými nežádoucími účinky.

Je tedy zbytečné tablety užívat ve chvíli, kdy radioaktivní jód v ovzduší není. Jedná se o vysoké dávky jódu, které mohou lidský organismus a především štítnou žlázu zbytečně zatížit. Užívají se až v situaci, kdy jejich přínos převáží nad případnými negativními účinky.

Od užívání jódu kvůli obavám z použití jaderných zbraní odrazuje i Česká lékárnická komora. Na svých stránkách uvádí možné následky předávkování jódem. Podobné sdělení uvádí i Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) ve svém článku.