K možnému šíření kontaminace v důsledku požárů v Rusku

Lesy v kontaminovaných oblastech Ruska obsahují v kůře i dřevu určité množství radioaktivního cesia 137, které se do stromů dostalo depozicí po černobylské havárii a dále zejména kořenovým přestupem, zpravidla v hodnotách jednotky až desítky tisíc Bq/kg (u nás jsou to jednoty až desítky Bq/kg). Při požáru se cesium uvolňuje do ovzduší, tvoří se aerosol, který se šíří (podobně jako dým) a usadí nebo vymyje deštěm. Podle provedených výpočtů odhadujeme, že koncentrace v ovzduší v místě požárů jsou malé, mohou být pouze na úrovni jednotek až desítek Bq/m3. Odhadujeme, že takto uvolněná radioaktivita může na místě požárů způsobit zasahujícím jednotkám nebo obyvatelům dávky menší než jsou běžné dávky z přírodního pozadí.

Situace v ČR:

Radiační monitorovací síť ČR je vybavena mimořádně citlivým systémem detekce radionuklidů v ovzduší a to na úrovních miliontin Bq/m3 (jen pro porovnání - obsah přírodních radionuklidů např. radonu, které jsou trvale přítomny v ovzduší i bytech, je v ČR v přízemní jednotek až desítek Bq/m3, v bytech dokonce stovek i tisíců Bq/m3).

Monitorovací síť ČR dosud nezaznamenala žádné zvýšení aktivity Cs137, a to ani na úrovni miliontin Bq/m3.

Vzhledem ke vzdálenosti a  ředění očekáváme, že pokud by se nějaká část aktivity na území ČR dostala, bude se jednat o velmi nízké koncentrace, které budou na hranici měřitelnosti i velmi citlivých přístrojů. Obava ze zvýšeného ozáření na našem území je zcela zbytečná.