MAAE dohlíží na proces vypouštění upravené vody z jaderné elektrárny Fukušima

24. srpna 2023 Japonsko zahájilo vypouštění upravené tritiové vody z poškozené jaderné elektrárny Fukušima. Japonský plán předem schválili experti z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Pracovníci Mezinárodní agentury pro atomovou energii odebrali vzorky z první várky vody určené k vypouštění, nezávislé hodnocení provedené experty MAAE na místě potvrdilo, že koncentrace tritia ve vodě určené k vypuštění je „hluboko pod provozním limitem 1500 Bq/l“.

 

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) zevrubně posoudila bezpečnostní aspekty nakládání s upravenou odpadní vodou na elektrárně Fukušima. Zpráva je k dispozici na webu MAAE (iaea_comprehensive_alps_report.pdf). Tato zpráva je z hlediska odborného velmi podrobná a vědecky podložená a jasně dokazuje, že  při dodržení nastavených pravidel nejsou s vypouštěním odpadní vody z havarované fukušimské elektrárny spojena žádná rizika pro obyvatele ani životní prostředí.

Společnost TEPCO, provozovatel JE Fukušima, se rozhodl vypustit ročně nejvýše 22 TBq tritia, což je množství odpovídající roční výpusti za normálního provozu elektrárny. Zatímco za provozu byla odpadní voda vypouštěna u pobřeží, nyní je vypouštěna do oceánu ve vzdálenosti 1 km od pobřeží. Aby byla výpust rovnoměrná, byla stanovena nejvyšší koncentrace tritia ve vypouštěné vodě na hodnotu 1500 Bq/l.

Ve zprávě MAAE je uvedeno, že přírodní pozadí koncentrace tritia v Tichém oceánu je 0,1 – 1 Bq/l, v severním Tichém oceánu mezi 30° a 45°severní šířky je tato hodnota okolo 0,4 Bq/l. Modelování ředění tritia, které provedla společnost TEPCO, ukazuje, že koncentrace tritia vyšší než 1 Bq/l je omezena na oblast do 3 km od místa výpusti. Na hranicích modelované oblasti (490 x 270 km) je vypuštěné tritium naředěno na hodnotu nejvýše 0,0001 – 0,0003 Bq/l, tedy hluboko pod hodnotu přirozeného pozadí.

Pro ilustraci lze uvést, že Světová zdravotnická organizace (World Health Organization – WHO) nepovažuje za zdravotní riziko konzumaci pitné vody, která způsobí ozáření (roční dávku) 0,1 mSv. K tomuto ozáření vede např. pitná voda s koncentrací tritia 7600 Bq/l. Dávka 0,1 mSv/rok je jedna desetina ročního limitu ozáření obyvatele způsobeného umělými radionuklidy (1 mSv).

Pro srovnání lze ještě dodat, že ozáření obyvatele ČR v důsledku přírodního ozáření je přibližně 3 mSv za rok.

Aktuální data k uvolňování (měření průtoku, data z radiačního monitorování a koncentrace tritia po zředění) lze průběžně sledovat na webové stránce MAAE: https://www.iaea.org/topics/response/fukushima-daiichi-nuclear-accident/fukushima-daiichi-alps-treated-water-discharge/tepco-data