Mimořádná událost v Belgii

Dne 27.8.2008 oznámil belgický jaderný dozor (tj. Agence fédérale de Contrôle nucléaire) mimořádnou událost v Institutu pro radioizotopy ve Fleurus hodnocenou stupněm 3 podle mezinárodní stupnice radiologických událostí. Jednalo se o únik radioaktivního jódu do životního prostředí. Uniklo celkem 45GBq tohoto radioizotopu. Nedošlo ke zvýšenému ozáření osob. Odhad hypotetické dávky v bezprostředním okolí místa události činí zlomky platných limitů. Belgický dozor nicméně preventivně vyhlásil určitá opatření týkající se zákazu konzumace místních produktů (tj. čerstvého mléka, ovoce a zeleniny) v blízkém okolí institutu. Událost nemá žádný vliv na radiační situaci v ČR.