Model PET centra Na Homolce vystaven v budově SÚJB

Od 5.2. 2008 do 14.3. 2008 je v budově SÚJB na Senovážném náměstí v Praze vystaven model PET centra Na Homolce, který v roce 2007 vyrobili pracovníci ÚJV Řež, a.s. na žádost Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) u příležitosti 50. výročí jejího založení. Model byl poprvé představen na výstavě věnované 50 letům Programu technické spolupráce MAAE, která byla uspořádána v jejím vídeňském sídle během 51. Generální konference MAAE. Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnila i předsedkyně SÚJB (viz též náš článek ze září 2007).

"Národní" projekt, jehož cílem bylo založení prvního PET centra v ČR, byl Agenturou vybrán jako jeden z nejúspěšnějších projektů realizovaných pod hlavičkou Programu technické spolupráce MAAE vůbec. Probíhal v letech 1997 - 2003 a kromě vybavení PET centra umožnil i nezbytné vyškolení odborného personálu. ČR se na finančních nákladech spojených s výstavbou PET centra významně podílela.

První pacient byl v novém PET centru vyšetřen 25. srpna 1999 a nyní se již pražské PET centrum řadí mezi největší pracoviště svého druhu v Evropě. Dodnes jsou zkušenosti získané během jeho výstavby využívané nejen v rámci dalších institucí v ČR, ale i MAAE pro další země, které se na zavedení PET diagnostiky teprve chystají. Více informací naleznete na webových stránkách Nemocnice Na Homolce.

Model PET centra stejně jako aktuální výstavu můžete v budově SÚJB shlédnout každý všední den od 8:00 do 17:00.

PET model vystavený ve foyer SÚJB

Ukázky z vernisáže výstavy ve vídeňském sídle MAAE 18. září 2007:

Model PET centra vystavený na MAAE

Model PET centra vyrobený pracovníky ÚJV Řež, a.s.

D. Drábová a J.Štuller při vernisáži výstavy ve Vídni

Předsedkyně SÚJB, D. Drábová, s bývalým předsedou SÚJB, J. Štullerem