Model prvního PET Centra v ČR vystaven na MAAE

Při příležitosti výročního zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii (vrcholný řídící orgán MAAE složený ze zástupců všech členských států) (Vídeň, 17.-21.9. 2007) byla uspořádána výstava k 50. výročí od zahájení Programu technické spolupráce MAAE. Jeho prostřednictvím Agentura poskytuje pomoc účastnickým zemím v širokém spektru mírového využívání jaderné energie. Vystavené exponáty představují nejúspěšnější projekty, které byly v rámci Programu uskutečněny. Jako jeden z nejvýznamnějších projektů realizovaných v Evropě byl vybrán projekt, v jehož rámci bylo v pražské nemocnici Na Homolce založeno 1. PET Centrum v ČR. První vyšetření v něm bylo provedeno 25. srpna 1999, dnes patří PET Centrum díky postupnému vylepšování k největším pracovištím svého druhu v Evropě. Kromě asistence domácím institucím poskytuje své zkušenosti a kapacity i zájemcům z řady dalších zemí. Tento projekt se tak stal názornou ukázkou dlouhodobé udržitelnosti dosažených výsledků a rozšíření přínosu i za hranice ČR.

Předsedkyně SÚJB, D. Drábová, s náměstkyní Generálního ředitele MAAE pro technickou spolupráci, A.M. Cetto

Předsedkyně SÚJB, D. Drábová, s náměstkyní Generálního ředitele MAAE pro technickou spolupráci, A.M. Cetto

V pozadí model pražského PET Centra vyrobený pracovníky Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy