Neformální společné zasedání pracovní skupiny pro energetiku a pracovní skupiny pro atomové otázky v Praze

Ve dnech 12. až 14. 10. 2022 měl Státní úřad pro jadernou bezpečnost společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu možnost přivítat v Praze zástupce členských zemí EU na společném zasedání pracovní skupiny Rady EU pro energetiku a pracovní skupiny pro jaderné otázky. Neformální jednání pracovních skupin jsou tradičně pořádána předsedající zemí Rady EU s cílem seznámit účastníky s politikou a významnými aktivitami předsednické země v příslušných oblastech působnosti pracovních skupin. Delegáti z členských států EU měli možnost navštívit Centrum výzkumu Řež, rafinérii v Litvínově a uhelný region v tranzici.