Neplánované inspekce SÚJB na jaderných elektrárnách

Neplánované inspekce zaměřené na dodržování pravidel radiační ochrany na jaderných elektrárnách

Temelín

Dne  24.9.2007 zahájili inspektoři SÚJB neplánovanou inspekci v jaderné elektrárně  Temelín,  jejímž cílem je přešetřit postup provozovatele při vypouštění části odpadních vod obsahujích tritium dešťovou kanalizací do Vltavy, ke kterému se provozovatel rozhodl minulý týden.

Ačkoli je událost předběžně hodnocena jako INES 0,  limitní hodnoty překročeny nebyly a k ohrožení životního prostředí či obyvatel v okolí elektrárny nemohlo dojít, dosavadní poznatky nasvědčují, že nebyly dodrženy všechny podmínky pro uvolňování radionuklidů do životního prostředí stanovené SÚJB.  

Dukovany

Na jaderné elektrárně Dukovany došlo 21.9.2007 při pracích na hlavním cirkulačním čerpadle v rámci odstávky pro výměnu paliva na 1. bloku k povrchové a vnitřní kontaminaci pracovníka dodavatelské firmy.  Limity ozáření u pracovníka nebyly překročeny, příčiny události a další podrobnosti jsou předmětem neplánované inspekce  SÚJB.