Nevěřte dezinformacím. Vyhořelé jaderné palivo z ukrajinských elektráren se pro výrobu zbraňového plutonia nehodí.

Některá zahraniční média uvádějí, že na Ukrajině docházelo k vývoji jaderných zbraní z plutonia obsaženého ve vyhořelém jaderném palivu. Vyhořelé jaderné palivo z reaktorů v ukrajinských jaderných elektrárnách ale není pro výrobu zbraňového plutonia vhodné – kvůli vyššímu zastoupení dalších izotopů plutonia.

V ukrajinských jaderných elektrárnách se používají stejné reaktory jako v těch českých (VVER-440 a VVER-1000). České i ukrajinské jaderné elektrárny a jaderné materiály podléhají mezinárodnímu zárukovému systému, tedy přísnému dohledu Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA). Podle nám známých informací IAEA nikdy nedospěla k závěru, že jaderné materiály na Ukrajině byly zneužity k nemírovým účelům.