Novela atomového zákona byla odeslána do vlády

Na základě proběhlého mezirezortního připomínkového řízení a na základě připomínek dalších organizací a veřejnosti byla v minulých měsících na půdě Státního úřadu pro jadernou bezpečnost dopracována nová verze dlouho připravované novely atomového zákona. Dne 4. 3. 2024 byl tento návrh novely atomového zákona odeslán do vlády, kde nyní bude podroben připomínkám Legislativní rady vlády a finálně schválen pro další fázi legislativního procesu. Ta již bude spočívat v jejím projednání v Parlamentu ČR.