Novela atomového zákona byla schválena vládou

Dne 7. 5. 2024 byla vládou schválena novela atomového zákona. Novela, která byla předložena vládě bez rozporu, doznala jen drobných legislativně-technických změn zpracovaných na základě stanoviska Legislativní rady vlády. Již 9. 5. 2024 byla rozeslána poslancům Poslanecké sněmovny jako sněmovní tisk č. 702. Nyní bude tento návrh novely zákona, jehož nabytí účinnosti se očekává dne 1. 1. 2025, projednán Parlamentem ČR.