Ocenění za 20letou spolupráci v programu podpory záruk MAAE

Státní úřad pro jadernou bezpečnost obdržel ocenění za dvacetiletou spolupráci v rámci Českého programu podpory záruk MAAE. Program podpory záruk MAAE ze strany jejích členských států představuje dobrovolnou technickou a finanční podporu pro zárukovou sekci MAAE tak, aby byla schopna maximálně efektivně plnit své úkoly v rámci celosvětového dohledu nad jaderným palivovým cyklem. Česká republika se připojila k ostatním státům v podpoře záruk MAAE v roce 2003 podepsáním smlouvy mezi SÚJB a MAAE. Český program podpory záruk MAAE se zaměřuje především na plnění konkrétních úkolů prostřednictvím poskytování českých jaderných zařízení pro testy prototypů nových zařízení, tvorbou koncepcí a plánování v oblasti implementace záruk, pořádáním školení a tréninkových kurzů pro pracovníky MAAE a nebo využíváním národních analytických kapacit.