Pokyny pro případ nutné ochrany - aktualizace

I když pevně věříme, že pravděpodobnost je mizivá, na četné dotazy v souvislosti s hrozbami Ruska, které nevylučuje použití jaderných zbraní, doporučuje SÚJB veřejnosti pro případ přípravy ochrany před jaderným útokem postupovat následujícím způsobem:

  • připravte si evakuační zavazadlo s nezbytnými osobními potřebami, náhradním oblečením a doklady, případně i nouzový balíček (trvanlivé potraviny, dostatek nápojů, zdravotnické a hygienické potřeby na několik dnů, zejména léky, které užíváte, funkční rádio a svítilnu s náhradní sadou baterií atd.),
  • domluvte si s rodinnými příslušníky systém náhradní komunikace pro případ výpadku mobilních služeb,
  • v případě útoku se okamžitě odeberte do sklepů, krytů nebo jiných podzemních prostor se silnými betonovými zdmi, zavřete dveře a okna a zastavte veškerou ventilaci,
  • po útoku vyčkejte alespoň několik hodin, než vyjdete ven, kvůli možnému radioaktivnímu spadu,
  • při opuštění úkrytu si zakryjte dýchací cesty šátkem nebo respirátorem, abyste zabránili vdechnutí radioaktivní látek,
  • po příchodu do bezpečí se co nejdříve osprchujte a vyměňte si oblečení, abyste zabránili dalšímu rozšiřování kontaminace,
  • řiďte se pokyny složek integrovaného záchranného systému.

Protože záležitosti civilní ochrany a nemírového využití jaderné energie nejsou v přímé působnosti SÚJB, pro další informace odkazujeme na weby a informační kanály Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany ČR. Obecně se problematice ochrany obyvatelstva na našem území věnuje HZS ČR, viz ochrana obyvatelstva.

Aktualizace 28.2.2022 16:30

Vzhledem k enormnímu náporu na webové stránky SÚJB, HZS ČR a hl. m. Prahy, který způsobil jejich dočasnou nefunkčnost, jsme pro tuto chvíli odstranili odkazy na seznamy krytů. Po konzultaci se zástupci Generálního ředitelství HZS ČR bude na jejich webu v nejbližší době zveřejněno upřesnění k uvedeným pokynům.

Aktualizace 2.3.2022

HZS ČR zveřejnil upřesňující informaci k otázkám ochrany obyvatelstva, varování a ukrytí