Požár v JE Záporoží byl zlikvidován. Personál elektrárny zajišťuje chod energetických bloků v souladu s požadavky procesních postupů pro bezpečný provoz

V noci 4. března 2022 ostřelovaly vojenské síly Ruské federace areál jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP).  Následkem toho vznikl v areálu požár, který byl v 6:20 zlikvidován. V současné době nejsou žádné informace o mrtvých a zraněných.

Energetické bloky ZNPP zůstávají nedotčeny. Pomocné budovy reaktorového prostoru 1. bloku byly poškozeny, což nemá vliv na bezpečnost bloku. Systémy a komponenty důležité pro bezpečnost elektrárny jsou funkční a změny radiační situace nebyly zaznamenány.

Informační a nouzové centrum místního jaderného dozoru (SNRIU) bylo aktivováno. Specialisté SNRIU a vědeckotechnického centra pro jadernou a radiační bezpečnost (SSTC NRS) udržují kontakt s vedením ZNPP.

V současné době je areál ZNPP obsazen vojenskými silami Ruské federace. Provozní personál sleduje stav energetických bloků a zajišťuje jejich provoz v souladu s požadavky procesních postupů pro bezpečný provoz.

Stav jednotlivých bloků:

Blok 1 je v odstávce

Bloky 2, 3, 5, 6 odstaveny a probíhá ochlazování

4. blok je v provozu o výkonu 690 MW

04.03.2022

Radiační situace

I dnes přinášíme zprávu o aktuální radiační situaci - dávkové příkony na území České republiky se nezměnily ani včera (3.3.2022) a jsou i nadále v normálu. Výsledky z monitorování na našem území můžete sledovat na našich stránkách v aplikaci MonRaS. V případě přetížení sítě stránek SÚJB je možný přístup na MonRaS také přes stránky SÚRO.

Na základě údajů z evropské databáze EURDEP můžeme potvrdit, že i na dalších místech Evropy včetně Ukrajiny je radiační situace obvyklá.

Informace o radiační situaci na území ČR bude nyní aktualizovaná každý den, případně častěji podle aktuální potřeby.

Předchozí zprávy o radiační situaci na našem území naleznete v archivu týdenních zpráv.

Obrázek 1 je radiační situace z evropské sítě EURDEP k 8.h ranní našeho času.

Obrázek 2 je radiační situace na území České republiky a sousedících států. Data MonRaS taktéž pocházejí z 8.h ranní našeho času.