Při rentgenování již není potřeba používat ochranné stínící prostředky pro pacienty

Ministerstvo zdravotnictví spolu s českými odbornými společnostmi, které se zabývají lékařským ozářením, přijaly Evropský konsenzus k používání pacientských ochranných stínících prostředků, který tuto změnu zavedl v Evropě. SÚJB s touto změnou souhlasí. Detailní informace najdete na tomto našem webu a na specializovaném webu Ministerstva zdravotnictví.