Připravili jsme novelu atomového zákona

Po dvouletém úsilí jsme připravili návrh novely atomového zákona, který je základní právní úpravou ochrany před negativními účinky ionizujícího záření a využívání jaderné energie. Jedná se o návrh zákona, kterým se mění zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zahájili jsme meziresortní připomínkové řízení, takže můžete k návrhu posílat své náměty a připomínky na adresu podatelna@sujb.cz, a to do 28. listopadu 2023.

Za Vaše podněty předem děkujeme!